Sivusto on suunniteltu tavallisille selaimille, jotka noudattavat sovittuja web standardeja. Sivuja on kuitenkin mahdollista lukea vanhoillakin selaimilla.


Merikarvian yhteiskoulu

Wilma

Wilma

Pedanet

Pedanet

Edumerikarvia O365 -pilvipalvelu

Office 365

Google Classroom

Google ClassroomMerikarvian yhteiskoulun järjestyssäännöt


Järjestyssäännöt koskevat kaikkea koulutyötä sekä koulun järjestämiä tilaisuuksia ja matkoja sekä vapaa-ajan toimintaa koulun tiloissa.

Tavoitteet
Järjestyssääntöjen tavoitteena on luoda viihtyisä ja turvallinen oppimis- ja kasvuympäristö sekä turvata työrauha.

Kouluaika ja koulun alue
Saavun ajoissa oppitunnille opiskeluvälineet ja kirjat mukana. Poissaoloista ilmoitan etukäteen, jos mahdollista.
Minulla on oikeus työrauhaan ja olen vastuussa omasta ja toisten oppilaiden opiskelurauhasta. Kaikkien opetusta häiritsevien tavaroiden ja elektronisten laitteiden, kuten puhelimien ja soittimien käyttö oppitunneilla on kiellettyä ilman opettajan lupaa. Voin poistua koulun alueelta koulupäivän aikana vain rehtorin luvalla.
Välitunneilla kunnioitan toisten pelejä ja huolehdin muiden välitunninviettäjien turvallisuudesta. En vaaranna muiden ulkoilua esim. heittämällä lumipalloja.
Jätän kulkuneuvoni koulupäivän ajaksi niille erikseen varatuille paikoille.
Muistan liikennesäännöt ja hyvät käytöstavat myös koulumatkalla. Käyttäydyn asiallisesti ja huomioin kanssamatkustajat.

Yleinen siisteys ja viihtyvyys
Pidän kouluympäristön siistinä ja noudatan koulun tiloissa, kouluravintolassa ja kaikessa toimin-nassa rauhallisuutta, siisteyttä sekä hyviä tapoja.
Jos huomaan jonkin olevan rikki tai vahingoittunut, ilmoitan siitä koulun henkilökunnalle.
Laitan vaatteet naulakkoon ja kengät siististi niille osoitetuille paikoille.

Kouluyhteisön jäsenten kunnioittaminen
Osoitan huomiota ja kunnioitusta toisille: koulun työntekijöille, oppilaille ja vieraille.
Kaikenlainen toisen oppilaan kiusaaminen, niin fyysinen kuin henkinenkin, on ehdottomasti kiellet-tyä. Henkisen tai fyysisen väkivallan käytöstä tai muusta kouluyhteisön jäsentä vahingoittavasta toiminnasta ilmoitan viipymättä koulun henkilökunnalle (esim. opettajalle, rehtorille, kuraattorille).

Turvallisuus, tupakka ja päihteet
En tuo turvallisuutta vaarantavia esineitä, päihteitä ja tupakkatuotteita kouluun. Niiden käyttämi-nen kouluajalla ja koulualueella on kaikilta kielletty. Jos hallussani on häiritseviä tai vaaralliseksi luokiteltuja esineitä tai aineita, voi opettaja tai rehtori tarkastaa taskuni tai reppuni esineen poistamiseksi.

Seuraamukset
Oppilas, joka rikkoo järjestyssääntöjä, voidaan ohjata puhutteluun, kasvatuskeskusteluun tai muuten vastaamaan tekojensa seurauksista. Tupakoinnista ja päihteiden käytöstä ilmoitetaan huoltajille ja sen käsittelee aina rehtori.