Sivusto on suunniteltu tavallisille selaimille, jotka noudattavat sovittuja web standardeja. Sivuja on kuitenkin mahdollista lukea vanhoillakin selaimilla.


Merikarvian yhteiskoulu

Wilma

Wilma

Pedanet

Pedanet

Edumerikarvia O365 -pilvipalvelu

Office 365

Google Classroom

Google ClassroomOppilashuolto

Yläkoulussa on oma oppilashuoltoryhmä, johon kuuluvat vakinaisina jäseninä rehtori puheenjohtajana ja muina jäseninä koulupsykologi, kouluterveydenhoitaja, erityisopettaja, opinto-ohjaaja ja sosiaalityöntekijä . Tapauskohtaisesti mukana voivat olla myös aineenopettaja, luokanvalvoja, liikuntatoimenjohtaja, seurakunnan nuorisotyöntekijä, lääkäri ja poliisi. Oppilaan asioista kutsutaan keskustelemaan myös huoltaja ja itse oppilas. Kokoukset ovat säännöllisiä kuukauden viimeisenä keskiviikkona ja kaikki niissä käsiteltävät asiat ovat luottamuksellisia.

Merikarvian yläkoulun oppilashuollolla on pitkät perinteet. Oppilashuolto käsittää sekä kouluterveydenhoidon, koulupsykologin, sosiaalitoimen, erityisopetuksen että muun koulutyön yhteydessä tehtävän oppilashuollon työn. Meillä on tavoitteena varhaisen puuttumisen periaate, joka lähtee siitä, että lapsen ja nuoren ongelmiin puututaan heti kun ongelma on havaittu eikä päätöksentekoa vitkastella ja siirretä muille. Oppilashuoltoryhmä auttaa, tukee ja kannustaa nuorta selviytymän koulunkäynnissä ja elämässä olevista ongelmista eikä häntä tuomita tai syyllistetä.

Mikäli ongelma on niin suuri, että ryhmä itse ei pysty auttamaan, nuorta ja hänen huoltajaansa ei jätetä yksin, vaan ryhmä auttaa pääsemän asiantuntevaan hoitoon.


Puhelinnumerot